Thursday, 14 April 2011

Kepentingan Perindustrian

  1. Peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan.
  2. Dapat mengeluarkan pelbagai jenis barangan keperluan penduduk untuk gantikan barangan import.
  3. Galakkan pertumbuhan kegiatan pertanian, perlombongan, pembalakan dan perikanan - sumber bahan mentah industri.
  4. Kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan.
  5. Dapat mempelbagaikan kegiatan ekonomi negara supaya tak terlalu bergantung kepada eksport seperti getah, kelapa sawit, bijih timah dan kayu-kayan.
  6. Hasil eksport barangan kilang dapat tambah hasil pendapatan negara sumber pertukaran wang asing.

No comments:

Post a Comment